Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
!!! WYPRZEDA? !!!
ELEKTRYKA
AKUSTYKA...
AUTOMATYKA
BATERIE I AKUMUL.
CHEMIA
GNIAZDA
KABLE PO??CZ.
KONDENSATORY
KOSZYKI BATERII
KWARCE
LUTOWANIE
MIERNIKI
MONTA?...
NARZ?DZIA
OPTOELEKTRONIKA
O?WIETLENIE
P?YTKI UNIWERSALNE
PODSTAWKI
POTENCJOMETRY
PROSTOWNICZE
PRZEKA?NIKI
PRZE??CZNIKI...
PRZEWODY [mb.]
RADIATORY
REZYSTORY
TRANSFORMATORY
TRANZYSTORY
UK?ADY SCALONE
WENTYLATORy
WTYKI
ZABEZPIECZENIA
ZASILACZe
Z??CZA
POZOSTA?E
Uchwyt montazowy trzecia r?ka + lupa 3,5
Uchwyt montazowy trzecia r?ka + lupa 3,5
więcej...  20,00 
Wkr?tak Krzy?ak EDOX PH2*100mm
więcej...  11,00 
Listwa LED smd zalewana sznur 1m ró?owa
więcej...  29,00 
Zestaw wkr?taków p?askie+gwiazdkowe
więcej...  36,00 
Bateria 2032
więcej...  2,00 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
6071|Akumulator ENELOOP AAA 800 mAh
 Zobacz inne produkty Sanyo
Stan: DOST?PNY: DU?O
 
 
 
Ilość:
1+
9,00

Opis produktu:

Wszyscy znamy problemy jakie stwarzaj? konwencjonalne akumulatorki z mo?liwo?ci? ?adowania. W przeciwie?stwie do baterii jednorazowych mo?na je ?adowa? ponownie kiedy energia zawarta w nich wyczerpie si?. S? te? przyjazne dla ?rodowiska naturalnego. Jednak lista wad jest równie d?uga: s? cz?sto puste kiedy ich potrzebujesz, trzeba je ?adowa? godzinami zanim b?d? gotowe do u?ycia. Nawet w urz?dzeniach o ma?ym poborze mocy, takich jak piloty do telewizorów, roz?adowuj? si? szybko, nawet kiedy urz?dzenie le?y nieu?ywane. Innymi s?owy: nigdy nie wiesz dok?adnie czy akumulator jest roz?adowany czy nie.

SANYO, najwi?kszy producent akumulatorków na ?wiecie po?o?y? w?a?nie kres wadom akumulatorków. SANYO prezentuje wstrz?saj?c? innowacj?: pierwszy na ?wiecie akumulatorek z mo?liwo?ci? ?adowania gotowy do natychmiastowego u?ycia: ENELOOP. ??czy on znakomit? technologi? nowoczesnych akumulatorków niklowo-wodorkowych z zaletami tradycyjnych baterii alkalicznych.

ENELOOP ??czy zalety akumulatorków z mo?liwo?ci? ?adowania oraz baterii jednorazowych.

Akumulatorek wodorkowy
- mo?liwo?? wielokrotnego ?adowania
- du?a pojemno??
- ?atwy w recyklingu

Bateria Alkaliczna
- od razu gotowa do u?ycia
- nieu?ywana nie traci pojemno?ci
- uniwersalne zastosowanie

Wszystkie ogniwa (baterie i akumulatorki) z czasem roz?adowuj? si? samoczynnie, nawet kiedy nie s? u?ywane. W konwencjonalnych akumulatorkach wodorkowych ten efekt jest wyj?tkowo wyra?nie widoczny. Poprzez zoptymalizowanie technologii ogniw z mo?liwo?ci? ?adowania SANYO osi?gn??o ogromny sukces w zminimalizowaniu efektu samoroz?adowania. ENELOOP jako zwie?czenie tych bada? jest technologi? zapewniaj?c? optymalne wykorzystanie energii nawet przez d?ugie okresy czasu: po 12 miesi?cach 85% w?adowanej energii pozostaje do dyspozycji u?ytkownika. W?a?nie z tego powodu ENELOOP jest pierwszym akumulatorkiem z mo?liwo?ci? ?adowania, który jest na?adowany i gotowy do u?ycia w momencie w którym go kupujesz. ENELOOP mo?na u?ywa? dok?adnie w taki sam sposób jak tradycyjnej baterii alkalicznej, zaraz po zakupie. Nawet w urz?dzeniach o ma?ym poborze mocy, gdzie efekt samoroz?adowania w przypadku akumulatorków by? problemem, takich jak piloty do telewizorów, budziki czy latarki.

ENELOOP ??czy oszcz?dno?? pieni?dzy z trosk? o ?rodowisko naturalne.

To z pewno?ci? najwi?ksza przewaga ENELOOP nad bateriami jednorazowymi: mo?na go na?adowa? 1000 razy po czym z ?atwo?ci? podda? recyklingowi. Dla przyk?adu: je?li ?adujesz ENELOOP raz na tydzie?, b?dziesz móg? go u?ywa? przez 19 lat! W efekcie okazuje si?, ?e jest to technologia nie tylko bardziej ekonomiczna, lecz tak?e pozwalaj?ca nam unikn?? k?opotliwego recyklingu 1000 baterii. Warto te? wspomnie? o tym, ?e SANYO jest cz?onkiem za?o?yciela GRS - Po??czonego Systemu Zwrotu Ogniw. Razem z innymi producentami baterii stworzyli?my system zwrotów, sortowania i recyklingu zu?ytych baterii, który zapewnia optymalny recykling zu?ytych baterii.

ENELOOP zachwyca niesamowicie przed?u?onym czasem dzia?ania.

Dzi?ki technologii "Super lattice-alloy" opracowanej i opatentowanej przez SANYO oraz ulepszonemu sk?adowi elektrolitu efekt samoroz?adowania zosta? znacz?co zmniejszony.

Jak wyra?nie pokazuje wykres, w porównaniu z akumulatorkami dobrej jako?ci, ENELOOP zachowuje niemal ca?? swoj? energi? nawet po roku i nie wymaga regularnego do?adowywania. To oznacza, ?e mo?esz by? pewien, ?e Twoje urz?dzenia s? zawsze gotowe do u?ycia. Niewa?ne kiedy na?adowa?e? ENELOOP, mo?esz by? pewien, ?e dostarczy Ci on energii zawsze wtedy kiedy b?dziesz jej potrzebowa?, nawet po roku.

ENELOOP nie zawiedzie Ci? nawet gdy jest zimno

Nawet w sytuacjach jak niskie temperatury w czasie Twoich zimowych wakacji, w których nie u?ywa si? normalnych baterii, ENELOOP prezentuje znakomite osi?gi. W ko?cu by?by to wstyd gdyby? nie móg? zrobi? zdj?? podczas swoich zimowych wakacji tylko daltego, ?e baterie zostawi?y Ci? na lodzie.

Zrób 4 razy wi?cej zdj?? Twoim aparatem fotograficznym z ENELOOP

Czy masz aparat cyfrowy, którego u?ywasz ze standardowymi bateriami? Zacznij u?ywa? ENELOOP a b?dziesz robi? nawet do 4 razy wi?cej zdj??. W szczególno?ci w urz?dzeniach o du?ym poborze mocy ENELOOP wyra?nie zaznacza swoj? wy?szo?? nad bateriami. Dzi?ki ENELOOP nie b?dziesz musia? ci?gle zmienia? baterii w swoim aparacie fotograficznym.

Kolejna oczywista zaleta na wakacjach - kto chcia?by p?aci? za nowe baterie za granic?, kiedy ?a tam one sprzedawane po wy?szych cenach?

ENELOOP zast?puje baterie jednorazowe we wszystkich urz?dzeniach.

Od aparatów cyfrowych do odtwarzaczy MP3, pilotów do telewizora czy latarek, zsumuj wszystkie zalety i zobacz dlaczego ENELOOP jest uniwersalnym i idealnym ?ród?em zasilania dla wszystkich Twoich urz?dze? w gospodarstwie domowym. Dotyczy to tak?e urz?dze?, których do dzisiaj u?ywa?e? z normalnymi bateriami, takich jak konsole do gier czy podró?ne budziki. To oznacza, ?e nie b?dziesz ju? nigdy musia? wybiera? wielu typów baterii czy stosowa? drogich baterii specjalnych. Z ENELOOP zawsze b?dziesz mia? odpowiedni? bateri? pod r?k?.

?adowanie w ?atwy sposób

Do ?adowania ogniw ENELOOP mo?na oczywi?cie u?ywa? wszystkich ?adowarek nowej generacji, które u?ywane s? do ?adowania akumulatorków niklowo-wodorkowych (Ni-MH).

To najlepsza alternatywa dla tradycyjnych akumulatorków ?adowalnych i baterii jednorazowych!

Zaufaj wysokiej jako?ci i technologii SANYO, najwi?kszego producenta akumulatorków na ?wiecie.


Specyfikacja:
- Napi?cie: 1.2V
- Pojemno??: 800 mAh
- Typ: AAA / R03
- Liczba cykli ?adowania: 1000
- W?a?ciwo?ci: poziom na?adowania po 12 mies.: 85%
- Wymiary: Ø10,5 x 44,5 mm
- Masa: 13gUWAGA! Akumulatory s? sprzedawane na sztuki, cena zakupu dotyczy jednego akumulatora.


 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net