Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
AKCESORIA
AUDIO
CH?ODZENIE
CH?ODZENIE WODNE
KABLE I Z??CZA
MODYFIKACJE
MYSZY / KLAWIATURY
OBUDOWY
PANELE / REGULATORY
PAMI?? ZEWN?TRZNA
WENTYLATORY
SIECI
ZASILACZE
WYCISZANIE
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
więcej...  88,90 
Gembird Karta sieciowa RJ45, PCI
więcej...  13,00 
Arctic Cooling - Freezer 13 Pro
więcej...  131,00 
Pokrowiec Aldo 10,2" czarny
więcej...  14,90 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
5866|FRITZ!Box Fon 5113 router+bramka voip
 Zobacz inne produkty AVM
Stan: NIEDOST?PNY:* W DOSTAWIE
 
 
 
Ilość:
1+
310,00

Opis produktu:
FRITZ!Box Fon 5113 to rozbudowane i atrakcyjne cenowo urz?dzenie wyposa?one w centralk? telefoniczn? z bramk? VoIP, modem ADSL, interfejs FastEthernet. Urz?dzenie umo?liwia telefonowanie za po?rednictwem internetu i sieci stacjonarnej. Wbudowana centralka telefoniczna daje mo?liwo?? przy??czenia 2 niezale?nych analogowych aparatów telefonicznych. Ze pomoc? wszystkich pod??czonych aparatów mo?esz telefonowa? za po?rednictwem Internetu, stacjonarnej linii cyfrowej ISDN lub analogowej sieci POTS.
Za po?rednictwem routera FRITZ!Box ka?dy z pod??czonych komputerów mo?e ??czy? si? z internetem. Zaawansowane zarz?dzanie pasmem gwarantuje ka?demu pod??czeniu do sieci komputerowej urz?dzeniu optymalny przydzia? pasma oraz zapewnia wysok? jako?ci telefonii internetowej.
FRITZ!Box z powodzeniem mo?e zast?pi? dowolny ruter ADSL'owy. Mo?e zosta? równie? pod??czony do istniej?cej ju? sieci lokalnej lub modemu kablowego dzi?ki mo?liwo?ci wy??czenie modemu ADSL i aktywacji interfejsu WAN Ethernet. Router posiada zaawansowane funkcje bezpiecze?stwa m.in. certyfikowan? przez niemiecki TUV zapor? sieciow? typu firewall statefull inspection oraz ochron? przed atakami typu DoS. Umo?liwia wykorzystanie wbudowanych mechanizmów i us?ug takich NAT, DynDNS, DHCP, ochrona rodzicielska, TAPI - idealnych do pracy w ma?ej domowej lub biurowej sieci.
FRITZ!Box Fon 5113 podobnie jak inne model z serii wykazuje szczególn? dba?o?? o ?rodowisko naturalne. Zaawansowane zarz?dzania energi? pozwala zredukowa? do minimum zapotrzebowanie na energi? elektryczn? oraz emisj? dwutlenku w?gla. Wiele instytucji i organizacji proekologicznych doceni?o trosk? in?ynierów AVM o ?rodowisko czego wyrazem s? liczne nagrody i wyró?nienia.

G?ówne cechy:
• uniwersalny router z modemem ADSL/ADSL2 - i bram? VoIP
• obs?ug? interfejsu WAN Ethernet
• centralka telefoniczna (PBX) dla telefonii stacjonarnej i internetowej
• mo?liwo?? zalogowania do 10 operatorów telefonii internetowej
• obs?uga lini stacjonarnej w wersji analogwej lub ISDN*
• 2 porty analogowe • dla tradycyjnych aparatów telefonicznych
• darmowe aktualizacje oprogramowania
• 5 lat gwarancji

Specyfikacja:
Interfejsy:
• port modemu ADSL / ADSL 2+
• port FastEthernet
• port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• 2 niezale?ne porty FXS • dla analogowych aparatów telefonicznych i faksów.

Modem ADSL:
• wbudowany modem ADSL/ ADSL 2+
• Annex A
• autodetekcja VPI/VCI
• zaawansowane funkcje diagnostyczne
• wsparcie dla ró?nych tuneli ATM PVC

port WAN Ethernet:
• mo?liwo?? wy??czenia modemu ADSL (interfejs WAN Ethernet)

Router:
• DHCP server
• klient NTP
• maskowanie IP/NAT
• VPN pass through
• tryb MAC bridge LAN/ADSL2+
• UPnP
• wsparcie dla Multicast
• Dynamic DNS
• logowanie wydarze?
• zaawansowane zarz?dzenie QoS

Firewall:
• Niezawodny firewall typu Stateful Packet Inspection (certyfikat TÜV)
• Ochrona przed atakami typu DoS.
• Maskowanie IP
• Wspó?praca z oprogramowaniem do??czonym do zestawu - FRITZ!DSL Start center:
- upraszcza bezpieczne u?ywanie wybranych aplikacji
- u?ytkownik definiuje ruch przychodz?cy i wychodz?cy dla poszczególnych aplikacji

Sie? lokalna LAN:
• port FasEthernet (tryb LAN lub WAN)
• porty w standardzie 10/100Mbps
• IEEE 802.3 / IEE 802.3u (Autosensing, AutoMDIX)

VPN:
• VPN pass through

Zarz?dzanie:
• interfejs www
• zdalne zarz?dzanie przez https
• wsparcie dla TR-069
• zaawansowany monitor zasobów systemowych
• zawansowane zarz?dzanie energi? • Eco Mode

QoS:
• automatyczne priorytety dla ruchu VoIP
• automatycznych dobór kodeków VoIP w zale?no?ci od dost?pnego pasma
• obs?uga ToS/DiffServ
• multiple ATM PVC

VoIP / PBX / PSTN:
• obs?uga jednocze?nie do 10 kont SIP
• 2 analogowe porty FXS
• 1 port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• automatyczny dobór kodeków
• obs?ugiwane kodeki: G.711, G.726-40, G.726-32, G.726-24, G729, iLBC, • mo?liwo?? rozszerzenia gamy
• obs?uga T.38
• Zaawansowane regu?y dzwonienia - dialing rules:
- numer docelowy lub ich pula mo?e by? kierowana przez lini? stacjonarn? b?d? dowolne zaprogramowane konto telefonii VoIP
- automatycznie kierowanie numerów alarmowych itp. przez lini? stacjonarn? PSTN
- obs?uga carrier prefixes
• Wewn?trzne przekierowanie rozmów
- mo?liwo?? wewn?trznych rozmów
- rozmowy mog? by? dowolnie przekierowywane pomi?dzy wewn?trzne porty analogowe
- Zewn?trzne przekierowanie rozmów:
- dowolny przychodz?ce rozmowy mog? by? przekierowywane na dany port wewn?trzny FRITZ!Box b?d? na dowolny zewn?trzny numer telefoniczny
- przekierowanie mo?liwe przez PSTN b?d? VoIP
• Funkcja wydzwaniania - call through
- mo?liwo?? wydzwania si? na FRITZ!Box (przez telefon np. komórkowy) i kierowania dalszych rozmów przez operatora VoIP
• PSTN fallback
- Kierowanie rozmów przez stacjonarn? lini? PSTN w razie awarii VoIP
• Wsparcie dla po??cze? konferencyjnych
• Zaawansowana ksi??ka telefoniczna
• Lista szybkiego wybierania (40 wpisów dla numerów telefonicznych b?d? adresów SIP)
- synchronizacja z kontaktami MSOutlook
- mo?liwo?? wybierania numerów z poziomu interfejsu web
• Rozbudowana historia ostatnich po??cze?
• Mo?liwo?? blokowania rozmów
• Night service - wy??czenie dzwonków o zdefiniowanej porze
• Zaawansowane regu?y dla rozmów przychodz?cych
- regu?y dla pojedynczych numerów b?d? grup
- odrzucanie b?d? przekierowanie danych numerów przychodz?cych
• Funkcje wbudowanej centralki:
- DND - Do not disturb
- Parell call
- Automatic outside dialing
- Baby monitoring function
- Alarm function
- Pickup
- Call waiting
- Call rejection on busy - Busy on Busy
- Routing calls to other extension
- Message Waiting Indication (WMI)
- Display message


 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net