Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
!!! WYPRZEDA? !!!
ELEKTRYKA
AKUSTYKA...
AUTOMATYKA
BATERIE I AKUMUL.
CHEMIA
GNIAZDA
KABLE PO??CZ.
KONDENSATORY
KOSZYKI BATERII
KWARCE
LUTOWANIE
MIERNIKI
MONTA?...
NARZ?DZIA
OPTOELEKTRONIKA
O?WIETLENIE
P?YTKI UNIWERSALNE
PODSTAWKI
POTENCJOMETRY
PROSTOWNICZE
PRZEKA?NIKI
PRZE??CZNIKI...
PRZEWODY [mb.]
RADIATORY
REZYSTORY
TRANSFORMATORY
TRANZYSTORY
UK?ADY SCALONE
WENTYLATORy
WTYKI
ZABEZPIECZENIA
ZASILACZe
Z??CZA
POZOSTA?E
Uchwyt montazowy trzecia r?ka + lupa 3,5
Uchwyt montazowy trzecia r?ka + lupa 3,5
więcej...  20,00 
Wkr?tak Krzy?ak EDOX PH2*100mm
więcej...  11,00 
Listwa LED smd zalewana sznur 1m ró?owa
więcej...  29,00 
Zestaw wkr?taków p?askie+gwiazdkowe
więcej...  36,00 
Bateria 2032
więcej...  2,00 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy

1. Definicje:

1.1 Wyraz - dowolny ci?g znaków oddzielonych spacj? znajduj?cy si? w polu wyszukiwania.
 
1.2 Pole wyszukiwania - obszar w którym b?dzie zadane wyszukanie, np. ID, nazwa produktu, opis
 
1.3 Fraza - ci?g znaków zadany wyszukiwarce
 
1.4 Produkt - produkt (pozycja na sklepie) cnd.pl
 
1.5 Wyra?enie - dowolny ci?g znaków oddzielonych spacj? znajduj?cy si? w zadanej frazie.
 
 
2. Znaki specjalne
 
2.1 Gwiazdka * - oznacza dowolny ci?g (0, lub wi?cej) znaków w obr?bie
 jednego wyrazu.(bez spacji)
 
 
 Przyk?ady:
 
a) zadana fraza: odtwarzacz* wyszuka produkty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? wyrazy :
 odtwarzacz, odtwarzaczy, odtwarzacza, odtwarzaczami itd.
 
b) zadana fraza: *tor wyszuka wprodukty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? wyrazy: transfomator, trazystor, reserator, akumulator itd.
 
c) zadana fraza: prze*nik wyszuka produkty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? wyrazy: przeka?nik,
przewodnik, prze??cznik, lecz tak?e pó?przewodnik, mikroprze??cznik
 
2.2 Spacja - oddziela ci?gi znaków, których kryteria maj? spe?nia? wyszukiwane wyrazy (patrz uwagi do pkt. 1)
W wypadku gdy zadana fraza zawiera kilka ci?gów znaków odzielonych spacjami, a nie s? one zawarte
w nawiasach wyszukane b?d? produkty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? ka?dy z wyrazów    spe?niaj?cych kryteria.

Przyk?ady:
 
a) zadana fraza: przej?* bnc rca wyszuka produkty które w zadanym polu
wyszukiwania zawiera? b?d? wyrazy spe?niaj?ce kryteria wszystkich 3-ech wyra?e? (??cznik logiczny "and")
u?o?one w dowolnej kolejno?ci a wi?c np.
 
 - Przej?cie wtyk bnc / wtyk rca
 
 - Przej?cie wtyk rca / wtyk bnc (zamieniona kolejno?? wyra?e? bnc i rca)
 
 - Przej?ciówka gniazdo rbnc / wtyk rca
 
  UWAGA !!! dowolne 2 lub wi?cej ci?gów znaków w polu wyszukiwania
 spe?niaj?cych kryteria dla wyra?e? w zadanej frazie mog? by? po??czone w jeden wyraz np. zadana fraza: mikro
 prze??cznik wyszuka tak?e mikroprze??cznik
 
2.4 Minus - (my?lnik) - oznacza logiczne zaprzeczenie, chyba ?e u?yty jest wewn?trz jednego ci?gu znaków nie
 oddzielonych spacj? (np. RJ-45)
 
Przyk?ady:
 
a) zadana fraza: przej?* -bnc wyszuka produkty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? wyrazy spe?niaj?ce kryteria dla wyra?enia przej?* (a wi?c przej?cie , przej?ciówka itd.) ale nie zawieraj? wyrazów z ci?giem znaków spe?niaj?cych kryteria dla wyra?enia "bnc"
 

2.5 cudzys?ów "" - oznaczaj? konkretne wyra?enie, w którym kolejno?? wyrazów ma znaczenie (w praktyce oznacza, ?e podzia? na wyrazy nie istnieje, wyszukiwany jest konretny ci?g znaków, którym spacje i minusy s? traktowane jak zwyk?e znaki)
 
Przyk?ady:
 
a) zadana fraza: "wtyk db25 / gniazdo rj45" wyszuka tylko produkty które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj?  ci?g "wtyk db25 / gniazdo rj45"
 
2.6 Nawiasy klamrowy {} - oznaczaj? konkretne wyra?enie, w którym  kolejno?? wyrazów ma znaczenie (w praktyce oznacza, ?e podzia? na wyrazy nie istnieje, wyszukiwany jest konretny ci?g znaków, którym spacje i minusy s? traktowane jak zwyk?e znaki z t? ró?nic? ?e znaki spacja, my?lnik, slash, backslash s? domy?lnie zamieniane na jeden znak, którego ilo?? wyst?powania po sobie jest ignorowana)
 
Przyk?ady:
 
a) zadana fraza: {wtyk db25 / gniazdo rj45} wyszuka produkty które w  zadanym polu wyszukiwania zawieraj? ci?gi 
znaków: wtyk db25 - gniazdo rj45, wtyk db25 gniazdo rj45
 
b) zadana fraza: {Prze??cznik T80 8305 ON OFF ON} wyszuka produkty  które w zadanym polu wyszukiwania zawieraj? ci?gi: Prze??cznik T80-8305 ON/OFF/ON, Prze??cznik T80 8305 ON - OFF - ON, Prze??cznik T80 8305 ON / OFF / ON itd.
 
3. Ignorowanie znaków
 
3.1 Wszelkie znaki specjalne takie jak: slash, backslash, and &, kropka,
przecinek i ?rednik oraz my?lnik (minus wyst?puj?cy w ci?gu zwyk?ych znaków
np. rj-45, lub taki, po którym nast?puje spacja) s? traktowane jak spacja
 
3.2. dowolny ci?g znaków specjalnych np. dwie lub wi?cej spacji, spacja
backslash spacja, traktowany jest jak pojedy?cza spacja

Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net